• აკადემიის შრომები
  No 1 (2019)

  სსიპ -  დავით აღმაშენებლის სახელობის  საქართველოს  ეროვნული თავდაცვის აკადემიის პერიოდული სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი.

  Online ISSN 2587-4837

  Print ISSN 1512-0708

 • აკადემიის შრომები
  2018

  სსიპ -  დავით აღმაშენებლის სახელობის  საქართველოს  ეროვნული თავდაცვის აკადემიის პერიოდული სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი.

  Online ISSN 2587-4837

  Print ISSN 1512-0708

 • აკადემიის შრომები
  2017

  სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის პერიოდული სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი.

  Online ISSN 2587-4837

  Print ISSN 1512-0708

 • აკადემიის შრომები
  No 1 [2] (2016)

  სსიპ -  დავით აღმაშენებლის სახელობის  საქართველოს  ეროვნული თავდაცვის აკადემიის პერიოდული სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი.

  Print ISSN 1512-0708

 • აკადემიის შრომები
  No 1 (2015)

  სსიპ -  დავით აღმაშენებლის სახელობის  საქართველოს  ეროვნული თავდაცვის აკადემიის პერიოდული სამეცნიერო-რეფერირებული  ჟურნალი.

  Print ISSN 1512-0708

 • აკადემიის შრომები
  No 3 (2011)

   საქართველოს   დავით აღმაშენებლის სახელობის   თავდაცვის ეროვნული აკადემიის პერიოდული სამეცნიერო-რეფერირებული  ჟურნალი.

  Print ISSN 1512-0708

 • აკადემიის შრომები
  No 2 (2005)

  საქართველოს  დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემიის პერიოდული სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი.

  Print ISSN 1512-0708

 • აკადემიის შრომები
  No 1 (2002)

  საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია

  Print ISSN 1512-0708

1 - 8 of 8 items