რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი ვექტორები

  • კონსტანტინე პეტრიაშვილი, ვიცე-პოლკოვნიკი, მეცნიერებათა დოქტორი. eta
Keywords: რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ვექტორები, რუსეთის საგარეო პოლიტიკის, გეოპოლიტიკა, რუსული სამ

Abstract

ცივ ომში “ საბჭოტა კავშირის დამარცხებამ მსოფლიო ერთპოლუსიან სისტემად გადააქცია. დასავლეთმა, ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით, სცადა მსოფლიოში ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულებებით გაჯერებული ურთიერთობები დაემკვიდრებინა, სადაც საერთაშორისო წერიგის დაცვის გარანტი მმართველობის დემოკრატიული ფორმა იქნებოდა. თუმცა მმართველობის აღნიშნული ფორმა მიუღევბელი აღმოჩნდა არამარტო ფუნდამ,ეტური ქვეყნებისათვის, არამედ მართლმადიდებელი რუსეთისვისაც. თავდაპირვეკლად რუსეთის ფედერაციამ სცადა ახალი მსოფლიო კომუნისტური იდეოლოგიიტა და უშიშროების სმსხურის მიერ არზრდილმა რუსეთის სახელისუფლებო ელიტამ ვერ იგუა თამშის ახალი წესები და უკვე 2000 წლების დასაწყტისიდან დაუპირისპიპრდა მსოფლიო დემოკრატიულ წყობას. ..

Published
2019-11-04