ახლო აღმოსავლეთი ახალ რეალობაში

ქურთთა სახელმწიფოს საკითხი ისტორიულ, პოლიტიკურ და სამართლებრივ ჭრილში

  • შავლეგო ტაბატაძე, ბრიგადის გენერალი eta
Keywords: Near East. Ethnic Kurds. League of Arab States. Conduct a referendum. Create a great Kurdistan. Islamic State., ახლო აღმოსავლეთი. ეთნიკური ქურთები. არაბული ქვეყნების ლიგა. რეფერენდუმის ჩატარება. დიდი ქურთისტანის შექმნა. ისლამური სახელმწიფო.

Abstract

ახლო აღმოსავლეთი არასოდეს გამოირჩეოდა სტაბილურობით, მაგრამ რაც ახლა ამ რეგიონში ხდება, აშკარად უკავშირდება საერთაშორისო ასპარეზზე მომხდარ ცვლილებებს. XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება აშკარა დაპირისპირებები დიდ სახელმწიფოთა შორის ძალთა პოლიტიკური ბალანსის შესანარჩუნებლად. ამ პროცესში ახლო აღმოსავლეთი წარმოადგენს ცხელ წერტილს, თავისი ენერგო-რესურსებით, სატრანზიტო მდებარეობითა და რელიგიური ფუნდამენტალიზმით, რომლითაც დაინტერესებულია აშშ, რუსეთი და ასევე, სხვა დიდი თუ პატარა სახელმწიფოები. ამასთან, ძალზე მწვავედ დგას ახლო აღმოსავლეთში ეთნიკურ ქურთთა სახელმწიფოებრიობის საკითხი და მათი ბრძოლა დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად. რეგიონული კონფლიქტებით გამოწვეულ ქაოსურ მდგომარეობაში, ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი და მთელი მსოფლიო შესაძლოა ახალი სახელმწიფოს შექმნის რეალობის წინაშე დადგეს.

 

The Near East never distinguished by stability, but what is happening in this region now, obviously associated with the changes in the international arena. From the second half of the 20th century, there is a clear controversy between the great states for maintain the political balance of power. The Near East with its energy-resources, by transit location and religious fundamentalism, is a hot spot in this process, that is interested the US, Russia and other big and small states. At the same time there is acute issue of the statehood of ethnic Kurds in the Near East and their struggle to gain independence. In this chaotic situation caused by regional conflicts, the Near East region and the whole world may face the reality of creating a new state

Published
2019-11-04