ოპტიკური ხელსაწყოებისათვის პოლიმერიული მასალებისაგან სფერული ლინზების დამზადება და მათი ზედაპირების რადიუსების კონტროლის ზოგიერთი მექანიკური მეთოდი.

  • სოსო დოლიძე eta
  • დავით ზარდიაშვილი, s.dolidze.53@gmail.com eta
  • ნიკოლოზ კერატიშვილი, s.dolidze.53@gmail.com
  • ირაკლი კორძახია, irkordz@gamil.com eta
  • დავით შალამბერიძე, s.dolidze.53@gmail.com eta
Keywords: ლინზა პოლიმერული, სფერომეტრი, lens, polymer, spherometer

Abstract

სტატიაში წარმოდგენილია ოპტიკური ხელსაწყოებისთვის განკუთვნილი დეტალების პოლიმერიული მასალებისგან დამზადების ტექნოლოგია და მათი გეომეტრიული პარამეტრების კონტროლის ზოგიერტი მექანიკური მეთოდი .

 

IN THE ARTICLE PRESENTS THE TECHNOLOGY OF MAKING THE POLYMER DETAILS FOR THE OPTICAL SYSTEMS AND SOME MECHANICAL METHODS OF CONTROL OF THEIR GEOMETRIC PARAMETRS.

Published
2019-11-04