სამხედრო სფეროში IoT გამოყენება

  • ნანი არაბული, ასოცირებული პროფესორი eta
  • ვლადიმერ ადამია, ასოცირებული პროფესორი eta
Keywords: საგანთა ინტერნეტი, ქსელური ომი, Internet of things, network war.

Abstract

საგანთა ინტერნეტის მოცულობა დღეს უკვე საგრძნობლად აღემატება სტანდარტული ინტერნეტის მოცულობას, ხოლო მომავალში ეს სხვაობა კიდევ უფრო გაიზრდება. ნაშრომში წარმოდგენელია საგანთა ინტერნეტის გამოყენების პერსპექტივები სამხედრო სფეროში, კერძოდ კი ცენტრალიზებულ  ქსელურ ომში საგანთა ინტერნეტის მოწყობილობებისა  და  პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების საკითხები.

 

Nowadays, the volume  of the Internet of Things (IoT) is much more than the size of an ordinary. Internet and the difference between them will increase in the future. This paper refers to usage of the  Internet of Things  in military is a separate aspect, especially in the field of network warfare and software extension

Published
2019-11-04