დაწყებულია სტატიების მიღება 2018 წლის სამეცნიერო კრებულისათვის.

ავტორები უნდა დარეგისტრირდნენ ვებ გვერდზე და სტატიები ატვირთონ მითითებული წესით.

შეკითხვების ან დარეგისტრირებისას წარმოშობილი პრობლემების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით.